LỊCH CÔNG TÁC
Ngày bắt đầu
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Chủ trì
Phương tiện
Đính kèm
Thứ Hai 03/10/2022
15:00
Họp triển khai thực hiện dự án Tổ hợp du lịch, thể thao, nghỉ dưỡng tại Khu kinh tế Vũng Áng
A Tùng, TNMT, QLĐT Các thành phần làm việc tổ chức đi kiểm tra thực tế tại khu vực dự án, sau đó về làm việc tại Trụ sở UBND phường Kỳ Trinh Đ/c Nguyễn Ngọc Hoạch - Phó Giám đốc Sở
Thứ Tư 05/10/2022
07:30
 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân 
A Phước Hội trường số 1, tầng 2, Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy 00259
Thứ Năm 06/10/2022
07:30
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV (Hương Sơn)
A Long PTB Hội trường UBND xã Sơn Lễ 7769