LỊCH CÔNG TÁC
Ngày bắt đầu
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Chủ trì
Phương tiện
Đính kèm
Thứ Hai 27/09/2021
08:00
 Họp soát xét nội dung liên quan dự án Bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư dự án trọng điểm Nhà máy sản xuất ô tô và linh phụ kiện kết hợp cảng biển 
Trưởng ban Lê Trung Phước, TNMT, QHXD Sở Kế hoạch và Đầu tư GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư 0631
Thứ Ba 28/09/2021
14:15
Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Bí thư Đảng bộ Lê Trung Phước Hội trường số 2 (tầng 4), Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối 0631
Thứ Tư 29/09/2021
14:30
Nghe Đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh
PTB Hoàng Thanh Tùng, TNMT Văn phòng UBND tỉnh PCT Nguyễn Hồng Lĩnh